D. Stiinte sociale

D. Stiinte sociale

Recent Submissions

 • MĂGDĂLIN, Cosmin-Alin (Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I', Bucuresti, 2021)
  Prin lucrarea de față doresc să evidențiez rolul femeilor în organizațiile militare, în special prin implicarea acestora în acțiuni militare, ca urmare a participării la misiuni în teatrele de operații, corelând efectele ...
 • ILUŢAN, Ioan (Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I', Bucuresti, 2013)
  Motivul pentru care apare şi se dezvoltă terorismul este una din cele mai dificile preocupări ale cercetărilor din acest domeniu. De asemenea, crearea unui profil al teroristului reprezintă o piedică majoră în cercetarea ...
 • ZODIAN, Mihai-Vladimir (Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I', Bucuresti, 2013)
  Eseul bibliografic sau de evaluare permite o mai bună aprofundare a temelor abordate în lucrările de specialitate decât recenziile, mai ales atunci când este vorba despre rafinări şi adaptări ale unor concepte şi teorii ...
 • BARBU, Maria (Universtatea Naţionala de Apărare 'Carol I', Bucuresti, 2005)
 • ZODIAN, Mihai (Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I', Bucuresti, 2014)
  Scopul acestui eseu este de a prezenta contribuţiile decisive aduse de Robert A. Dahl [19152014] la dezvoltarea ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale. Lucrarea ‘Poliarhiile: Participare şi opoziţie’ a fost aleasă ...
 • SARCINSCHI, Alexandra (Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I', Bucuresti, 2015)
  Realizarea unei lucrări de cercetare ştiinţifică presupune o incursiune atât în bibliografia aferentă subiectului analizat, cât şi în metodologia specifică domeniului în care este realizat demersul de cercetare. Acest din ...
 • ALEXE, Eva (Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I', Bucuresti, 2018)
  The current events undergoing in the Arab world, but not only, characterized by jihadism, a strong fundamentalist current, have imposed the deepening study of this concept, from various perspectives. This article aims to ...
 • ZODIAN, Mihai (“Carol I” National Defence University, Bucharest, 2015)
  This paper aims towards reviewing the main contributions brought by social history and historical sociology and evaluating the reception which these two intellectual approaches received in the International Relations ...
 • DIAMESCU, Andrei-Marius (“Carol I” National Defence University, Bucharest, 2014)
  The article approaches two of the main social investigation paradigms, frequently used in sociological research, and the way in which they can be used in intelligence analysis/production. After a critical assessment of the ...
 • STAN, Flavia Emilia (Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Bucuresti, 2015)
  Încă de la constituirea lor în perioada modernă, sistemele sociopolitice au fost permanent caracterizate de instabilităţi, tensiuni, conflicte; ele generează constant riscuri şi ameninţări, atât la nivelul statelor, cât ...
 • POPESCU, Lucian Dragos (Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Bucuresti, 2015)
  Este evident că în contextul actual, al societăţii bazate pe cunoaştere, se impune o delimitare strictă a sarcinilor care pot fi strict realizate de om de cele care pot fi realizate de robot. Principalul rol al omului în ...
 • PASTAE, Veronica-Marinela (Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Bucuresti, 2015)
  Securitatea reprezintă o nevoie fundamentală a fiinţei umane, deoarece este premisa de bază a supravieţuirii şi dezvoltării. Un joc de cuvinte întâlnit în literatura de specialitate spune că “securitatea nu este totul, dar ...
 • LUNGU, Ciprian (Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Bucuresti, 2015)
  Atât domeniul Intelligence, cât și cel al securității naționale și internaționale au cunoscut o dezvoltare susținută în ultimii ani, accelerare determinată, pe de o parte, de diversificarea, accentuarea și apariția unor ...
 • DIAMESCU, Andrei-Marius (Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Bucuresti, 2015)
  Societatea, în oricare din formele sale de organizare socială, se bazează pe decizii şi acţiuni sociale. Ambele sunt răspunzătoare de starea societăţii în orice moment al existenţei sale. Atâta timp cât decizia şi acţiunea ...
 • CRISTEA, Darie Catalin (Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Bucuresti, 2015)
  Security culture is a pivotal constituent for the sustainability of any policies and measures employed by the state both in the realm of national security and the international behavior of states or states alliances. ...
 • PASTAE, Veronica (Romanian Armed Forces General Staff, Bucharest, 2015)
  This article approaches the security culture phenomenon and expands on the importance of making it better known to the general public. Firstly, we shall examine the conceptual dimensions of security culture by surveying ...
 • PASTAE, Veronica (“Carol I” National Defence University, Bucharest, 2014)
  The present paper draws upon the fact that the term security, as well as the phenomenon it covers, have undergone deep changes, especially in the post-Cold War era. Therefore, we intend to analyse the way the concept of ...
 • PASTAE, Veronica (“Carol I” National Defence University, Bucharest, 2015)
  This article investigates the relationship between values and security culture, therefore we shall analyse the manner in which social values such as equality, liberty, solidarity, tolerance, difference, diversity or justice ...
 • LUNGU, Ciprian (“Carol I” National Defence University, Bucharest, 2014)
  Armed conflicts represents direct negative relations between two actors (state or non-state organised group) activated by a contested incompatibility that concerns government and/or territory, including the use of armed ...
 • LUNGU, Ciprian (“Carol I” National Defence University, Bucharest, 2014)
  Arms transfer includes all the international flows of major conventional arms between international actors (state or non-state organised group). This paper presents the study of arms transfer involving social network ...

View more